Начало
Вписани адвокати
Решения
Органи
За членове
Дежурни адвокати
Актуална информация
За контакти
Интернет връзки
English
<< Начало | Актуална информация |


Дневен ред на заседание на САК - 24.10.2013

2024-10-20 |
Дневен ред за заседание на   АС за 24.10.2013г.- да се информира председателя или членовете на Контролния съвет да присъстват на заседанието

 

1. Запознаване и разглеждане на справка от ВАС във връзка с превеждане на членския внос към ВАС за период от 01.01.2013г. – 30.09.2013г.- докладва М. Караманолова

 Проект за решение: С оглед данните, съдържащи се в справки, представени от ВАС, на основание чл.89,т.2 и т.13 от ЗА определя комисия в състав М. Караманолова; В.Янев; В. Милушева; А. Юрукова; М. Чилова със следните задачи :


  1. Да извърши проверка за изпълнение на задължението по чл.49 ал.от ЗА на адвокатите от АК- Кърджали, за периода 01.01.2012г.-30.09.2013г., като в тази връзка се изготви поименна справка за внасянето на дължимите вноски към АК- Кърджали и ВАС, като в нея се отрази и датата на внасянето им от членовете на АК- Кърджали в АК Кърджали и датата на превеждането им към ВАС

  2. Да извърши проверка за изпълнението на бюджета на АК Кърджали за 2013г, като проследи цялостно приходната и разходната част на бюджета и да се изготви доклад.


             Копие от решението да се изпрати на контролния съвет

2. Отчети на докладчиците относно образуване на дисциплинарно производство срещу членове на колегията – докладва В. Милушева

3.Разглеждане на жалби и заявления, текущи- запознаване с новия е-майл на АК и информиране на членовете на АС, своевременно проверка на е-майла и информиране- отг. М. Караманолова и В. Милушева


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Кърджали | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz